Atos RTV

2 mei 2016
0 reactie(s)

HENDRIK/IDO/AMBACHT - De Ambachtse VVD-fractie is verbijsterd over de zeer forse budgetoverschrijding voor de nieuwste plannen van het college rondom de verplaatsing van het JeugdSpeelPark (JSP).

Het college heeft al enige tijd geleden besloten om het JSP op de huidige locatie te slopen, om plaats te maken voor een nieuwe school. Hun insteek was om in het recreatiegebied Sandelingen een nieuw Jeugdspeelpark te bouwen, waarbij een zorgcomponent nodig was voor de financiële haalbaarheid.
In de nieuwste plannen van het college is de zorgcomponent een stuk groter geworden, waardoor het JSP eigenlijk een zorgpark wordt, waar ook kinderen kunnen spelen.

De gemeenteraad is bij diverse commissie-, raads- en begrotingsvergaderingen voorgehouden dat de verhuizing van het JSP binnen een budget van 1 miljoen euro uitgevoerd zou worden. Daarnaast zou de eeuwigdurende jaarlijkse erfpacht van € 10.000 afgetrokken worden van de subsidie die het JSP krijgt.
De verbazing van de fractie was groot toen in de nieuwste plannen te lezen was dat het budget met meer dan € 500.000 wordt opgehoogd en er is nog geen schep de grond in gegaan.
Daarnaast is ook besloten om de erfpacht, die verhoogd is naar € 15.000 per jaar, niet meer in mindering te brengen op de subsidie.

De VVD hecht zeer aan haar kaderstellende en controlerende rol. Dit is één van de belangrijkste taken van de gemeenteraad. De fractie vindt het onbegrijpelijk dat er sinds de vorige begroting, nog maar een half jaar geleden, en zonder dat er nog een schep de grond in is gegaan, er nu dit plan met een dergelijke forse overschrijding ligt.

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week