Atos RTV

4 januari 2013
0 reactie(s)

Beste lezer,

Vanaf 4 januari 2013 verzorgt columnist Marco de Fonkert een twee wekelijkse column op onze website.
Namens alle vrijwilligers heten wij Marco van harte welkom en wensen hem veel succes, plezier en inspiratie!

Sander de Haas
Hoofdredacteur Atos RTV

bold('Europa is definitief overgeleverd aan de crisis')

Een nieuw jaar is ons aangebroken.
Voor alle lezers van deze eerste column daarom ook de beste wensen voor een gezond en gelukkig 2013.

Het nabije jaar was een jaar met twee gezichten. Twee lelijke gezichten.
Met in de eerste helft van 2012 de grimas van de eurocrisis. En in de tweede helft de sombere tronie van de recessie. De paniek op de financiële markten was halverwege het jaar nog maar net iets minder hysterisch geworden, of de beklemming van de economische krimp kreeg Nederland vol in de greep. Vergeten dat jaar. Niet meer terug blikken. Een logische reactie. We concluderen dat 2012 vol goed nieuws en slecht nieuws zat, maar belangrijker is ons af te vragen: wat brengt 2013 ons?

In eerdere jaren zette de Europese Commissie nog de spotlight op een specifieke groep, zoals de ‘actieve oudere’ in 2012, de 'vrijwilliger' in 2011 en de 'arme' in 2010. Maar nu pakken ze het breedschaliger aan door alle 504 miljoen inwoners van de Europese Unie in het zonnetje te zetten. Maar nee, tijdens zijn speciale jaar zal de Europese burger niet worden ingeschakeld voor het oplossen van de eurocrisis en het versterken van de monetaire unie. Dat blijft een zaak van regeringsleiders in achterkamertjes, van nationale parlementen en nationale verkiezingen.

Over de uitkomsten van nationale verkiezingen wordt tegenwoordig niet meer gesproken. Helaas gebeurd het dat verkiezingsbeloftes tegenwoordig niet kunnen worden nagekomen en de uiteindelijke doorwerking van een kabinet haaks staat op datgeen de ‘kiezer’ eerder was beloofd. Ik herinner mij een gezegde van onze huidige premier Mark Rutte: ‘’Iedere hardwerkende Nederlander verdient duizend euro’’. Deze grote beloften blijken nu al niets meer waard. De VVD heeft tijdens de campagne de kiezers naar de mond gepraat en moet nu al deze grote woorden inslikken. Dat is triest, ongeloofwaardig en niet veelbelovend. Deze ontwikkeling geeft een tekenend beeld aan van de handelswijze van Nederland binnen Europa (minister van financiën Jeroen Dijsselbloem daarbij niet uitgezonderd).

Het noodzakelijke en onvermijdelijke balansherstel van de eurocrisis verloopt redelijk goed, al hebben Europese overheden nog wel veel werk te verzetten (wat niet zo verrassend is, omdat ze bij het uitbreken van de crisis de belangrijkste bron van steun voor de economie waren). Het jaar 2013 belooft opnieuw moeilijk voor de eurozone te worden.
De begrotingen moeten verder op orde worden gebracht en de Europese beleidsmakers moeten stappen vooruit zetten met de bankenunie en de verdere Europese integratie.
De politieke onzekerheid dreigt voortdurend een spaak in het wiel te steken. Vooruitgang wordt in 2013 extra bemoeilijkt door nationale verkiezingen. Eerst die in Italië, waarschijnlijk op 26 februari. En – belangrijker – in september in Duitsland. Europese samenwerking en financiële hulp zullen geen populaire verkiezingsthema’s voor Angela Merkel en haar SPD-uitdager Peer Steinbrück. De Duitse verkiezingen zullen in de eerste acht maanden van 2013 vooruitgang in Europa hinderen. Daarna zijn achtereenvolgens Griekenland (eerste helft 2014) en Italië (tweede helft) aan de beurt.

Pas halverwege 2015 komt de voorzittershamer weer in handen van een solide euroland: Luxemburg. En begin 2016 mag Nederland aan de bak.
Komt alles toch nog goed met Europa.

Marco de Fonkert

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week